<


ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้าเว็บ sloxo.com

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วให้ Login โดย Username และ Password


ขั้นตอนที่ 3

ลังจาก Login เรียบร้อยแล้ว ให้กด Agree

ขั้นตอนที่ 4

เลือกหมวดเกมส์ทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 5

หมวดเกมส์คาสิโน

ขั้นตอนที่ 6

หมวดเกมส์ที่จะเพิ่มมาในเร็วๆ นี้